Willa Wellness

Gdzie jesteśmy?

Willa Wellness jest usytuowana na terenie obiektu Kazimierski Zdrój SPA@Wellness w Janowcu  nad Wisłą naprzeciwko

Kazimierza Dolnego

Willa Wellness

Telefon: 608 094 222
Mail: fundacjawellness@gmail.com

Nr. rachunku: Bank. Pekao SA – Fundacja Edukacji Zdrowotnej Wellness 

05 1240 2412 1111 0011 0498 0180,

 

Jak dojechać:

Z Lublina

 • Trasa S17 w kierunku Warszawy.
 • W Kurowie należy skręcić w lewo w S12 w kierunku Radomia.
 • Za mostem w Puławach należy skręcić na: Góra Puławska.
 • W Górze Puławskiej na skrzyżowaniu  prosto do Janowca.
 • W centrum Janowca należy skręcić w lewo, w ulicę Kościelną lub Sportową i jechać wzdłuż Góry Zamkowej w stronę Wisły. Należy kierować się znakami na prom oraz Hotel Kazimierski Zdrój.
 • Po minięciu zjazdu na prom (skrzyżowanie przy mostku) i przejechaniu ok. 200 m. należy skręcić w lewo, w piaszczystą drogę pod górę.
 • Willa Wellness znajduje się na terenie hotelu Kazimierski Zdrój w pierwszej bramie od skrzyżowania po lewej stronie drogi.

Z Radomia

 • Trasa S12 w kierunku Lublina
 • W Zwoleniu należy skręcić w prawo na Przyłęk – Janowiec.
 • W Przyłęku kierować się na Janowiec.
 • W centrum Janowca należy jechać prosto obok kościoła w ulicę Kościelną i jechać wzdłuż Góry Zamkowej w stronę Wisły. Należy kierować się znakami na prom oraz Hotel Kazimierski Zdrój.
 • Po minięciu zjazdu na prom (skrzyżowanie przy mostku) i przejechaniu ok. 200 m. należy skręcić w lewo, w piaszczystą drogę pod górę.
 • Willa Wellness znajduje się na terenie hotelu Kazimierski Zdrój w pierwszej bramie od skrzyżowania po lewej stronie drogi.
 •  

Z Warszawy (rekomendowana)

 • Trasa S17 w kierunku Lublina.
 • W Żyrzynie skręć w prawo w kierunku Puław drogą nr 824 prowadząco do trasy S12
 • Na skrzyżowaniu z S12  należy pojechać w prawo, kierując się na Radom.
 • Za mostem w Puławach należy skręcić na: Góra Puławska.
 • W Górze Puławskiej na skrzyżowaniu  prosto do Janowca.
 • W centrum Janowca należy skręcić w lewo, w ulicę Kościelną lub Sportową i jechać wzdłuż Góry Zamkowej w stronę Wisły. Należy kierować się znakami na prom oraz Hotel Kazimierski Zdrój.
 • Po minięciu zjazdu na prom (skrzyżowanie przy mostku) i przejechaniu ok. 200 m. należy skręcić w lewo, w piaszczystą drogę pod górę.
 • Willa Wellness znajduje się na terenie hotelu Kazimierski Zdrój w pierwszej bramie od skrzyżowania po lewej stronie drogi.