Kontakt

Willa Wellness

tel: 608 094 222
email: fundacjawellness@gmail.com

Nr. rachunku: Bank Pekao S.A. – Fundacja Edukacji Zdrowotnej Wellness

05 1240 2412 1111 0011 0498 0180